bc2fb861.jpg63788d0e.jpg

◆4月12日 宮城スタジアム

仙台 1−2 C大阪
(前半1−1)
(後半0−1)

【得点者】梁勇基(仙台)マルチネス、香川真司(C大阪)

先制されるも後半に勝ち越し、開幕からの(引き分け挟んでの)連勝をキープ。
後半の決勝ゴールは香川真司選手が相手DF四人をかわして決めたそうです。

e07c9294.jpgリンク:V仙台 1−2 C大阪 試合終了@KAMMY'S HOMEPAGE写真館(携帯電話でも閲覧下)